Familieopstellingen is een vorm van therapie waarbij er met familieverbanden gewerkt wordt. Je krijgt meer inzicht in beweging en verstarring binnen jou eigen familiesysteem. Familiesystemen zijn groter dan het gezin van herkomst, ze gaan generaties lang terug.

Waarom speciaal voor mensen die leven met kanker en hun naasten?

Kanker speelt bij veel mensen een dominante rol. Soms omdat zijzelf kanker hebben of hebben gehad. Of omdat er familieleden zijn die kanker hebben of hebben gehad. Of alleen al de angst om zelf  of een familielid die kanker kan krijgen, kan heel ontwrichtend werken.

Familieopstellingen geeft bijzonder veel inzicht hoe kanker een plek heeft of juist helemaal geen plek krijgt binnen je familie. Hoe ontwrichtend deze ziekte of de angst ervoor, werkt. Door inzicht te krijgen ontstaat er ook uitzicht. Hoe onwerkelijk het misschien ook mag klinken, er kan een zekere maten van rust ontstaan.

 Locatie

onbekend

Data en tijden

De familieopstellingen vinden 1 maal per maand plaats

Investering

onbekend

Aan-/afmelding: 

Er wordt vanuit gegaan dat deelnemers  maandelijks aan de familieopstellingen mee doen. Mocht je niet in de gelegenheid zijn te komen dan word je verzocht dit vooraf kenbaar te maken.

Overige belangstellenden kunnen zich aanmelden door contact op te nemen