Familieopstellingen is een vorm van therapie waarbij er met familieverbanden gewerkt wordt. Je krijgt meer inzicht in beweging en verstarring binnen jou eigen familiesysteem.

Waarom speciaal voor mensen die leven met kanker en hun naasten?

Kanker speelt bij veel mensen een dominante rol omdat;

  • zijzelf kanker hebben of hebben gehad.
  • er familieleden zijn die kanker hebben of hebben gehad.
  • er angst bestaat om zelf of een familielid kanker kan krijgen.

Familieopstellingen geeft bijzonder veel inzicht hoe kanker een plek heeft of juist helemaal geen plek krijgt binnen je familie. Hoe ontwrichtend deze ziekte of de angst ervoor, werkt. Door inzicht te krijgen ontstaat er ook uitzicht. Hoe onwerkelijk het misschien ook mag klinken, er kan een zekere maten van rust ontstaan.

Heb je belangstelling laat dat dan weten door contact op te nemen.

Locatie
Het Getij